موقعیت: کیانپارس شرقی

محله کیانپارس به دو قسمت غربی و شرقی تقسیم شده است.

81 ملک مورد نظر یافت شد

ملک ها را مقایسه کنید

مقایسه (0)