قبل از خرید هر ملکی ابتدا باید آن را ببینید! راهنما بازدید مجازی بازدید مجازی چیست؟ برای بازدید از یک خانه، زمان و انرژی مشخصی صرف می شود!، اما اگر فرآیند بازدید از خانه، مجازی باشد، جستجو ملک ساده تر می شود؛ بازدید مجازی به کمک تور مجازی وبسایت خانه نو محل نگه داری ...
اطلاعات بیشتر
نام منطقه: کیانپارس رتبه ارزش منطقه: 1 راهنما قواره ها زمین ها در قواره های 100، 250 و 500متری دسته بندی می شود هرچند که متراژ های دیگری نیز وجود دارد. راهنما تراکم ساخت محدودیت تراکم ساخت: دارد شهرداری منطقه بسته به اینکه زمین در کجا قرار دارد، محدودیتی برای ساخت زمین ها وضع کرده؛ ...
اطلاعات بیشتر
نقشه طبقه یک تصویر 3بعدی از ملک است که کمک میکند از نمای بالا به ملک نگاه کنید؛ در ملک ویژه← تمامی آگهی ها علاوه بر تور مجازی، نقشه طبقه (نقشه 3بعدی) نیز دارند که فرآیند جستجو ملک را بهبود میبخشد
اطلاعات بیشتر
موتور جستجو ملک یک سرویس جستجوی اینترنتی ملک است و شُمار این دست از سامانه ها زیاد است، برخی در سطح کشور و برخی در سطح منطقه فعالیت میکنند؛ مثل دیوار و شیپیور. کدام موتور جستجو ملک بِهتَر است؟ ملک کالایی بسیار گران است و خرید و فروش آن نیز حساس ...
اطلاعات بیشتر