هر خانه ای سبز نیست ، همه هم خانه سبز نمیخواهند .

آژانس املاک خانه نو
کمپین خانه سبز

منطقه اعیان نشین کیانپارس را می شناسید ؟ ششمین کلانشهر ایران به ۲ قسمت غربی و شرقی تقسیم می شود و کیانپارس در مرکز غرب و شرق واقع شده ؛ کیانپارس با اختلاف زیادی برتر از سایر محله های اهواز است چه برای سکونت و چه برای ایجاد شرکت اداری ! بنابراین در انتخاب کیانپارس شکی نکنید .

در ادامه کمپین خانه سبز به بهترین ملک های مسکونی و اداری در این منطقه اعیان نشین می پردازد .

دسته‌ها