نقشه طبقه یک تصویر ۳بعدی از ملک است که کمک میکند از نمای بالا به ملک نگاه کنید؛ در ملک ویژه← تمامی آگهی ها علاوه بر تور مجازی، نقشه طبقه (نقشه ۳بعدی) نیز دارند که فرآیند جستجو ملک را بهبود میبخشد

KhanenooTM

We are a real estate agency that help people to search and find house

ملک ها را مقایسه کنید

مقایسه (0)