املاک بزرگترین بازار دنیا است؛ تاریخ تاسیس این بازار به زمانی دیرین بر میگردد، زمانِ غار ها!
کالای این بازار قدیمی در سیر تکاملی قرار گرفت و املاک روز به روز کاملتر شد؛
این کالاهای میلیاردی بازاری به ارزش بزرگترین بازار دنیا را ایجاد کردند؛


بازار املاک قابل تحلیل است؛ نوسان دارد، ضد تورم است، رکود بلند مدت ندارد، و … ؛

KhanenooTM

We are a real estate agency that help people to search and find house

ملک ها را مقایسه کنید

مقایسه (0)