سازه یوبوت


مزایا:
_هیچ ستونی در واحد و مشاعات وجود ندارد
_نوعی عایق صدا، حرارت و برودت
_کمترین پرتی در ساختمان
_مقاوم در برابر زلزله و آتش سوزی


معایب:
_برای سازنده توجیه اقتصادی ندارد

KhanenooTM

We are a real estate agency that help people to search and find house

ملک ها را مقایسه کنید

مقایسه (0)