گروه ساختمانی سرافراز
تعداد ساختمانها: —
شروع فعالیت از: ۱۳۸۵
محدوده ساخت: کیانپارس