تور مجازی رسانه ای ۳ بعدی و مناسب برای نمایش املاک است که بازدید مجازی از ملک را فراهم میکند .

کارشناسی صحیح

کارشناسی | کارشناسی املاک به بررسی جنبه های مختلف یک ملک شامل ایمنی ، نقشه ، موقعیت و امکانات می پردازد که نتیجه کارشناسی ما راهنمای مشتری در انتخاب صحیح خواهد بود

خانه سبز بخر

کمپین خانه سبز | بهترین ملک های منطقه اعیان نشین کیانپارس از 3 ستاره تا 5 ستاره ؛ هر خانه ای سبز نیست ، همه هم خانه سبز نمی خواهند

تیم پشتیبانی

پشتیبانی | مشاور ، ایجنت ، وکیل ، مشاور ارشد

سرمایه اصلی

زمان و پول | هر معامله همیشه همراه با 2 مولفه زمان و پول می باشد که سعی ما بر بهره وری حداکثری در معاملات موفقیت آمیز است